کتاب روانشناسی ورزش و تمرین

روان­شناسی ورزش یکی از گرایش­های روان­شناسی اجرا و عملکرد انسانی است که تمرکز عمده­اش بر روی ارتقاء عملکرد ورزشکاران و همین­طور بهبود سلامت روانی آنها می­باشد. شواهد علمی معتبر نشان داده­اند که روان­شناسی ورزش از زمان شروع به کارگیری تأثیر قابلی توجهی در دسترسی جامعه ورزشی به اهداف از پیش تعیین شده تمرینی و رقابتی داشته و از طرفی کمک قابل توجهی به حفظ سلامت روانی ورزشکاران در موقعیت­های چالش­انگیز کرده است. در این بازه زمانی مهم­ترین نکته برای جامعه علمی روان­شناسی ورزش در نظر داشتن رشد بسیار سریع این رشته و تخصصی­تر شدن آن به گرایش­های نظری و کاربردی مختلف جهت مطالعه فرآیندهای روانی ورزشکاران و ارائه راه­کارهای مؤثر برای دستیابی به اهداف ورزشی می­باشد.