جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

کتاب تربیت بدنی و ورزش

امروزه پيشرفت های نوین در علم و دانش و به دنبال آن صنعت وتكنولوژي منجربه تغييرات زيادي درزندگي انسان شده است تا جایی كه زندگي کنونی انسان ها را نسبت به قرون گذشته بسيار متفاوت ساخته است . يكي از تغییرات ایجاد شده در زندگي جديد حذف تدريجي فعاليت بدني می باشد تا جایی که اگر چه ساختار جديد و ماشينيزم تمدن نوين توانسته مشكلات چندين هزارساله بشريت را مرتفع نمايد اما مشكلات جديدي با خود به همراه آورده است که يكي از اين مشكلات اخیر فقر حركتی افراد است .در این راستا باگذشت قرون و اعصار نه تنها از اهميت فعاليت هاي بدني كاسته نشده بلكه با پيشرفت فزاينده تكنولوژي ارزش حياطي آنها بيش از پيش مشخص گرديده است و باعث شده است که اهمیت  اهداف جسماني ورزش و تربيت بدني از ديدگاه های مختلفی مانند رشد و تكامل اندامي  ، كسب سلامت جسماني ، كسب آمادگي جسماني ، حركات اصلاحي و تربيت بدني تطبيقي ( ورزش معلولين ) مورد بررسي قرار گیرد.

54,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد