جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

کتاب آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

کتاب آزمایشگاه فیزیک عمومی شامل آزمایش هایی مربوط به قسمتهای فیزیک الکتریسیته می باشد. در این کتاب علاوه بر آشنایی با برخی از وسایل مورد نیاز در آزمایشگاه الکتریسیته، آزمایش هایی در ارتباط با مباحث فیزیک الکتریسیته از جمله اندازه گیری مقاومت ها، بررسی جریان و ولتاژ  در مدارهای مختلف،  قانون اهم و بررسی شارژ و دشارژ خازن در نظر گرفته شده است.

57,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد