جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیش بینی شدت SID بر اساس سبک های فرزند پروری و اضطراب والدین دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری مقطع دبستان شهر جهرم

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شدت SID بر اساس سبک های فرزندپروری و اضطراب والدین دانش آموزان
دختر مبتلا به اختلال یادگیری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد