جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مقایسه حسن تعبیرهای به کار رفته در ترجمه های فارسی نمایشنامه “مردبالشی” اثر مک دونالد با تکیه بر مدل وارن

پژوهش حاضر به بررسی اصطالحات توهین آمیز یک نمایشنامه انگلیسی و حسن تعبیر ها در ترجمه های فارسی آن پرداخته است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد