جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تاثیر کاربرد جداگرهاي لاستیکی- سربی در ساختمان هاي بتنی با نامنظمی هندسی در ارتفاع تحت اثر نیروي زلزله نزدیک گسل

فناوري هایی موجود جهت بهسازي لرزه اي ساختمان ها در برابر زلزله در سال هاي اخیر پیشرفت هاي چشمگیري
داشته است و استفاده از جداسازهاي لرزه اي در سازه ها یکی از روش هایی است که در دنیا در بسیاري از موارد عملکرد مناسبی را در برابر خطرات لرزه اي وقوع یافته نشان داده و مورد استقبال مهندسان و سازندگان ساختمان ها واقع شده است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد