تشخیص مترجم بر اساس معادل واژه در دو ترجمه از “بامزه در فارسی”

تشخیص نویسنده سال های زیادی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و هنوز موضوعی پسندیده خصوصا در رشته های زبانشناسی قانونی و زبانشناسی کامپیوتری است. سال های اخیر با افزایش سوال های مربوط به سبک مترجم و رد های بجامانده از مترجمان در متن، تشخیص رد پای مترجم در متن توجه بیشتری را توسط محققان به خود جلب کرده است.

برای مشاهده پایان نامه کلیک نمایید

تومان

در انبار موجود نمی باشد